Gyergyóremete Infó

Gyergyóremete Hírei

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND STADIUL PROIECTULUI

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională -
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pentru mai multe detalii: Creşterea Competitivităţii Economice

Comunicat de presă

Conferința de lansare a proiectului

"Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunități rurale din RegiunileCentru, Sud-Est, Sud-Muntenia - PSCR2"

Pentru Informații suplimentare: PSCR2

A műalkotás témája: Remete

Ertekjegy

Olyan köztéri, teljes alakos, bronz szobrot kíván a közeljövőben fölállítani az Önkormányzat, aminek jelképiségében mindenki benne lehet, aki vállalja remeteiségét.

Ez a törekvés főként akkor válik teljessé, ha a műalkotás közadakozásból valósul meg, mert így válik igazán kifejezővé, azaz remeteivé.

Elképzelhetjük a szobrot: vízen úszó, tutajjá ácsolt farönkökből (falunk klasszicitása a fában rejlik) plasztikus átmenettel egy ember ölt testet.
Mindez Remete metamorfózisa.

A szobor törzse a falunk alapítójára (Kendeffy Bonifác), katolicizmusára utal, szerzetesi a ruha, kezében írattekercset, alapító okíratot tart. Ez a motívum Remete szellemi tevékenységéről is és a szobor mögött álló épületben folyó munkáról is szól. A fej remetei férfi arca, jellegzetes, székely ember.

Tehát olyan szobrot állítunk, ami rólunk szól, minket, Remetét és a remeteiséget, jelképes ősiségünket és jelenünket egyszerre magába foglalja: üzenet a jövőnek.

Támogatói céllal értékjegyeket készíttetünk, melyek megvásárlásával ki-ki hozzájárulhat a szobor megvalósításához. A támogatók névsora el lesz helyezve annak talapzatában.

A Községháza előtti téren lesz fölállítva, folyó év novemberében.

Az alkotó Kocsis Rudolf (Bögözi Hajnal férje), a Temesvári Nyugati Egyetem, Képzőművészeti fakultás tanára, szobrászművész.

Ezennel fölkérünk mindenkit – lehetősége szerint – támogassa a szoborállítás ügyét, vásároljon értékjegyet a Községházán vagy az ezzel megbízott emberektől!


Hozájárulásaikat a következő számlaszámokon is fogatjuk:


RON: RO23 RZBR 0000 0600 1068 1910

EUR: RO96 RZBR 0000 0600 0928 4281

HUF: RO76 RZBR 0000 0600 1093 2768